Huấn luyện viên câu lạc bộ của chúng tôi

Câu lạc bộ bóng Hanoi là vinh dự làm việc với các giảng viên quần vợt tốt nhất của thành phố đang có sẵn để trở thành huấn luyện viên cá nhân của bạn

Clément-Vermeulen.jpg
Clément Vermeulen
Certified Trainer FFT
Clement is Head Coach of Franck Leroux Tennis Academy, Hanoi
Jean-Luc-Touillou.png
Jean-Luc Touillou
Certified Trainer FFT
Jean-Luc is Head Coach of Hanoi Tennis Federation
tennis-hanoi-andy.jpg
Andy Villabuena
Trainer Assistant
Andy is always there to bring fun while enjoying some tennis time!
tennis-hanoi-Nghi.jpg
Thanh Nghi Tran
Trainer Assistant
When you got a problem just call Nghi he will come from the cloud and help you win
tennis-hanoi-bao.jpg
Thai Bao Pham
Trainer Assistant
Thai Bao Pham, as a trainer will help your kids to go out of their boundaries, never let them...
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm